Przeglądy budowlane Koszalin Przegląd, Powiat Koszalinski Kontrole okresowe techniczno budowlane przeprowadzamy dokładnie i fachowo.75-620 Rzezczypospolitej 13 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Koszalin. Przeglądy roczne Koszalin, 5 letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Koszalin, ekspertyzy Roman Górka poczta@powiat.koszalin.pl poczta@powiat.koszalin.pl zachodniopomorskie 94 7140131

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona o przeglądach obiektów budowlanych jest propozycją dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiązek prawny dopilnowania aby budynek miał pełen komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez rzetelnych inspektorów posiadających uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzewczych c.o.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Koszalin
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Koszalin
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Koszalin
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Koszalin
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Koszalin

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad trzysta kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Koszalin








kontrole techniczne budynków Koszalin

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Koszalin Portal Koszalin Miasto Koszalin Przeglądy techniczne Koszalin Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku